Zasadniczo ulepszone opakowania

DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO"

wprowadza nowatorski produkt na rynek o nazwie:

"Zasadniczo ulepszone opakowania papierowe wykonywane metodami poligraficznymi z nowatorskim sposobem oznaczenia w celu zabezpieczenia opakowania i pakowanego produktu przed podrobieniem".

Efektem projektu będzie wytwarzanie nowych produktów w postaci zasadniczo ulepszonych opakowań papierowych wykonywanych metodami poligraficznymi z nowatorskim sposobem oznaczenia w celu zabezpieczenia opakowania i pakowanego produktu przed podrobieniem, które co do zasady będą dostępne dla wszystkich osób, w tym osób niepełnosprawnych.

Możliwość umieszczenia zabezpieczenia w dowolnym miejscu opakowania, bez utraty powierzchni graficznej – 100 % pokrycia powierzchni frontu zabezpieczonego opakowania grafiką. Opracowane opakowanie z zabezpieczeniami w postaci znaczników wprowadzonych do farby drukarskiej umożliwia wprowadzenie zabezpieczenia do opakowania bez wpływu na szatę graficzną danego opakowania. To istotna cecha innowacyjna o kluczowym znaczeniu dla producentów produktów takich jak leki, suplementy diety czy też kosmetyki, gdyż opakowanie stanowi istotne narzędzie marketingowe. A producenci są zainteresowani wypromowaniem swoich produktów właśnie poprzez kolorystykę i grafikę opakowania a także zastosowanie różnych uszlachetnień. Naniesiona warstwa zabezpieczająca może przyjmować różne kształty, może to być przykładowo figura geometryczna o jednolitym zabarwieniu bądź stanowić odrębny element dobrze widoczny na tle arkusza lub też może być wkomponowana w otoczenie innych warstw nadruków dekoracyjnych na arkuszu. Wprowadzenie niewidzialnego zabezpieczenia jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy producent przesyła gotowy plik graficzny opakowania i nie ma tam miejsca na modyfikowanie grafiki. Reasumując, produkt projektu posiada szereg cech i funkcjonalności istotnych dla odbiorców produktu – producentów reprezentujących różne branże, a także konsumentów końcowych. Najważniejszą cechą produktu Projektu jest to, iż zastosowana w nim technologia nie może zostać podrobiona przy użyciu żadnej ze znanych metod replikacji, produkt umożliwia łatwą weryfikację autentyczności w łańcuchu dystrybucyjnym (weryfikacja dwuetapowa), zastosowane zabezpieczenia są trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne i nie wywołują żadnej ingerencji w grafikę opakowania.

drukarnia wowo

drukarnia wowo