DOTACJE UE

drukarnia wowo
Nazwa Beneficjenta:
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tytuł projektu:
Transformacja cyfrowa drukarni Wowo w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie zmian biznesowych w działalności firmy
Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Zadania projektu:
W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa zadania - zakup oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi (zakup licencji) oraz koszty pośrednie.
Cel projektu:
Celem projektu jest kompleksowa transformacja firmy WOWO Sp. z o.o. działającej w branży poligraficznej w kierunku technologii Przemysłu 4.0 (integracja IT/OT/ Big Data, inne) poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi.
Planowane efekty:
Główne korzyści z realizacji projektu to wzrost wydajności procesów produkcyjnych, wzrost wydajności procesów zaopatrzeniowych, redukcja surowców i odpadów w procesie produkcyjnym oraz wzrost wydajności procesów sprzedażowych.
Wartość projektu:
923 832,00 PLN
Dofinansowanie UE:
646 327,08 PLN

drukarnia wowo
Nazwa Beneficjenta:
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tytuł projektu:
Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnego sposobu zabezpieczenia opakowań przed podrobieniem
Cel projektu:
Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonego produktu, innowacyjnego na rynku międzynarodowym, w postaci opakowania papierowego wykonywanego metodami poligraficznymi z nowatorskim sposobem oznaczenia w celu zabezpieczenia opakowania i pakowanego produktu przed podrobieniem.
Planowane efekty:
Efektem projektu będzie dywersyfikacja produkcji w kierunku wytwarzania innowacyjnych opakowań z nowatorskim sposobem oznaczenia w celu zabezpieczenia opakowania i pakowanego produktu przed podrobieniem. Produkty te a także sposób ich wytworzenia są efektem przeprowadzonych badań. Komercjalizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania wysokiej konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, w tym poszerzenia oferty o nowe produkty stanowiące innowację na rynku międzynarodowym charakteryzujące się cechami i funkcjonalnościami przewyższającymi obecnie znane produkty konkurencyjne.
Wartość projektu (całkowita):
3 610 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
1 624 500,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

drukarnia wowo
Tytuł projektu:
"Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań w Firmie WOWO Sp. z o.o."
Nazwa beneficjenta:
Drukarnia Offsetowa "WOWO" Sp. z o.o., ul. Przędzalniana 20, 90-034 Łódź
Wartość całkowita projektu:
11 344 900,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:
6 259 548,75 PLN
Okres realizacji:
01/10/2014 - 30/11/2015
Numer projektu:
UDA-POIG.04.04.00-10-070/13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (Pokaż dokument)
drukarnia wowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

drukarnia wowo
Nazwa beneficjenta:
Drukarnia Offsetowa "WOWO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu:
"Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań czteropunktowych z bigą przestrzenną jako wynik własnych prac B+R w Firmie WOWO Sp. z o.o.
Numer projektu:
UDA-RPLD.03.03.00-00-046/13-00
Całkowita wartość projektu:
2 550 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:
1 257 150,00 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. (Pokaż dokument)
drukarnia wowo