NOWA TECHNOLOGIA

NOWA TECHNOLOGIA  NOWE MOŻLIWOŚCI

Nowa technologia dotyczy w szczególności sposobu wytwarzania lakieru do lakierowania opakowań zawierajacego nanoczastki srebra a także urządzenia do otrzymywania w/w lakieru - specjalnego mieszalnika, w którym proces mieszania lakieru z nanosrebrem przebiega z wykorzystaniem m.in. ultradzwięków. Nowa technologia została zgłoszona do ochrony prawnej w postaci zgłoszenia wynalazku pn. „Lakier do lakierowania opakowań, na bazie offsetowej maszyny arkuszowej, mających kontakt z żywnością, oraz urządzenie do otrzymywania lakieru do lakierowania opakowań mających kontakt z żywnoscią”. Stanowi unikalne i autorskie rozwiązanie, które do tej pory nie było stosowane na świecie.

Technologia ta zostła wdrożona na nowym urządzeniu drukującym najnowszej generacji wykorzystującym nowatorskie rozwiązania technologiczne, znane na świecie poniżej 3 lat, które to rozwiązania przekładają się istotnie na wysoką jakość produktu finalnego. Aby urzadzenie to mogło realizować proces produkcyjny opisany w zgłoszeniu patentowym firmy Wowo, będzie wytworzone przez producenta na indywidualne zamówienie Wnioskodawcy.

Efektem realizacji projektu jest udoskonalenie oferty przedsiębiorstwa w zakresie nowego, unikalnego na skalę światową, wysokojakościowego i bezpiecznego opakowania papierowego, charakteryzujacego się właściwościami bakteriostatycznymi i cechami sensorycznymi.

W tej technologii oferujemy nowe wyroby:
  • pudełka z tektury litej,
  • pudełka z tektury falistej,
  • owijki.