KONTAKT

Drukarnia Offsetowa WOWO Sp. z o.o.

Adres:
ul. Przędzalniana 20, 90-034 Łódź
e-mail:
wowo@wowo.pl
Dane do wystawienia faktury vat:
ul. Przędzalniana 20, 90-034 Łódź
NIP: 728-25-00-124, REGON 473188313
Konto: BANK PKO BP SA
75 1020 3378 0000 1002 0240 6700

Biuro

Telefon:
+48 42 67 67 816,   42 67 67 817,   42 67 67 818
Fax:
+48 42 674 16 18
e-mail:
beata.wielakowska@wowo.pl
monika.bedkowska@wowo.pl

Dział Zakupów

Telefon:
+48 608 206 065
e-mail:
darek.grzegorczyk@wowo.pl
malgorzata.grzegorczyk@wowo.pl

Dział Obsługi Zamówień

Telefon:
+48 605 306 666
e-mail:
darek.kapral@wowo.pl

Dział Przygotowania i Grafiki

Telefon:
+48 42 67 67 816
e-mail:

dtp@wowo.pl